Najčastejšie úkony

  Komplexná vstupná prehliadka (30min)Zdarma

  Konzultácia (30min)Zdarma

  RTG Snímky (Nutné pre vstupnú prehliadku)50€

  Lokálna anestéza (1 injekcia)10€

  Fotokompozitná výplň zubaOd 90€

  Rekonštrukcia zubaOd 150€

  Liečivá podložka na záchranu zubnej drene20€

Dentálna hygiena a bielenie

  Dentálna hygiena vstupná s pomôckami a inštruktážou70€

  Dentálna hygiena dočistenie50€

  Dentálna hygiena recall s pomôckami a inštruktážou70€

  Bielenie zubov domáce250€

  Bielenie zubov ordinačné250€

  Fluoridácia / neinvazívne ošetrenie citlivého zubu20€

Chirurgické výkony

  Extrakcia jednokoreňového zuba alebo koreňa60€

  Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňov80€

  Extrakcia zuba komplikovaná/so separáciou koreňov100€

  Chirurgická extrakcia zuba alebo koreňa150€

  Intraorálna incízia dentogénneho abscesu100€

  Primárna plastika oroantrálnej komunikácie100€

  Sutúra rany(stehy)50€

  Resekcia koreňového hrotu zuba150€

Pedostomatológia - ošetrenie mliečneho chrupu

  Ošetrenie detského pacienta (30min)30€

  Anestézia – lokálne znecitlivenie (mravčeky)10€

  Preventívna prehliadka – dieťa do 18 rokov20€

  Intraorálny RTG snímok10€

  Dentálna hygiena detská s pomôckami a inštruktážou40€

  Preventívna výplň40€

  Výplň mliečneho zuba – biela alebo farebná50€ - 70€

  Vytiahnutie mliečneho zuba30€ - 50€

  Pulpektómia – ošetrenie koreňového systému40€

  Pečatenie – za jeden zub20€

Endodontické ošetrenie

  Paliatívne endodontické ošetrenie zubaOd 150€

  Mikroskopické endodontické ošetrenie zubaOd 200€

  Mikroskopické reendodontické ošetrenie zubaOd 250€

  Aplikácia biokompatibilného MTA cementu50€

  Sklovláknový čap/príprava zubu na korunku90€

  Vnútorné bielenie zuba100€

Konzervačné ošetrenie

  Lokálna anestézia10€

  Intraorálny RTG snímok10€

  Bite – wing RTG snímky40€

  Fotokompozitná výplň zuba90€

  Fotokompozitná výplň zuba komplikovaná120€

  Rekonštrukcia zuba140€

  Liečivá podložka na záchranu zubnej drene10€

Protetické ošetrenie

  CEREC keramická korunka (90min)350€

  Celokeramická CAD-CAM korunka e.max/zirkon high esthetics (60min)400€

  Celokeramická laboratórne individualizovaná korunka500€

  Protetická práca väčšieho rozsahuDohodou

  Dlahy proti škrípaniu zubami- bruxismu/clenchingu150€

  Celková snímateľná protézaod 500€

  Čiastočná snímateľná protézaod 550€

  Medzerník200€

  Rebazácia protézy150€

  Dlahovanie zubov200€

Pohotovostné výkony od 50 do 150 €

  Akútne vyšetrenie pacienta (30min)50€

  Akútne ošetrenie so zachovaním zuba (45-60min)150€

  Akútne vytiahnutie zuba podľa náročnosti60€ - 150€

  Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti60€

  Intraorálna incízia dentogénneho abscesu100€

*Nemáme zmluvy so zdravotnými poisťovňami

**Vyplníme každú žiadosť o preplatenie výkonu z poisťovní Union a Dôvera

***Cena výkonov je vopred prekonzultovaná

 

Pozrite si celý cenník zubárskych úkonov.