Najčastejšie úkony

  Komplexná vstupná prehliadka (30min)do 120 €

  Odborná konzultácia (každých začatých 15 min)30 €

  Lokálna anestéza20 €

  Fotokompozitná výplň zubaOd 130 €

  Rekonštrukcia zubaOd 210 €

  Liečivá podložka na záchranu zubnej drene30 €

Dentálna hygiena a bielenie

  Dentálna hygiena GBT protokol s inštruktážoudo 110 €

  Parodontologická liečbaod 130 €

  Bielenie zubov domáce (individuálne dlahy sú v cene)350 €

  Bielenie zubov ordinačné350 €

  Desenzitizácia / neinvazívne ošetrenie citlivého zubu60 €

Stomatochirurgické výkony

  Extrakcia jednokoreňového zuba alebo koreňa100 €

  Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňov120 €

  Extrakcia zuba komplikovaná/so separáciou koreňov150 €

  Chirurgická extrakcia zuba alebo koreňa250 €

  Intraorálna incízia dentogénneho abscesu130 €

  Zavedenie implantátu Ankylosod 950 €

  Sutúra rany (stehy)50 €

  Resekcia koreňového hrotu zuba250 €

  Dekapsulácia zuba90 €

Pedostomatológia - ošetrenie mliečneho chrupu

  Ošetrenie detského pacienta (30min)70 €

  Anestézia – lokálne znecitlivenie20 €

  Preventívna prehliadka detská50 €

  Intraorálny RTG snímok20 €

  Dentálna hygiena detská s pomôckami a inštruktážou60 €

  Výplň mliečneho zuba – biela alebo farebná60 € - 90 €

  Vytiahnutie mliečneho zuba40 € - 80 €

  Endodontické ošetrenie mliečneho zuba90 €

  Pečatenie – za jeden zub40 €

Endodontické ošetrenie

  Paliatívne endodontické ošetrenie zuba150 €

  Mikroskopické endodontické ošetrenie zubaOd 330 €

  Mikroskopické reendodontické ošetrenie zubaOd 350 €

  Aplikácia bioaktívnej MTA koreňovej výplne80 €

  Aplikácia sklovláknového FRC čapu150 €

  Vnútorné bielenie zuba150 €

Konzervačné ošetrenie

  Lokálna anestézia20 €

  Intraorálny RTG snímok20 €

  Bite – wing RTG snímky80 €

  Fotokompozitná výplň zuba130 €

  Fotokompozitná výplň zuba komplikovaná180 €

  Fotokompozitná rekonštrukcia zuba210 €

  Fotokompozitná rekonštrukcia zuba komplikovaná240 €

  Liečivá podložka na záchranu zubnej drene30 €

Protetické ošetrenie - kompletný cenník nájdete dole

  CEREC keramická korunka490 €

  Celokeramická korunka high esthetics550 €

  Celokeramická laboratórne individualizovaná korunkaod 600 €

  Dlaha na manažment škrípaniu zubami- bruxismu/clenchingu250 €

  Celková snímateľná protézaod 800 €

  Čiastočná snímateľná protézaod 900 €

  Medzerník300 €

  Rebazácia protézy150 €

  Dlahovanie zubov300 €

Pohotovostné výkony od 80 do 240 €

  Akútne vyšetrenie pacienta (30min)80 €

  Akútne ošetrenie so zachovaním zuba (45-60min)180 €

  Akútne vytiahnutie zuba podľa náročnostiOd 100 €

  Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti80 €

  Intraorálna incízia dentogénneho abscesu130 €

*Nemáme zmluvy so zdravotnými poisťovňami

Na všetky stomatologické výkony platí záruka 2 roky – záruka je platná v prípade ak pacient absolvuje 2x do roka dentálnu hygienu a 1x do roka preventívnu prehliadku v našej klinike.