Najčastejšie úkony

  Komplexná vstupná prehliadka (30min)Zdarma

  Konzultácia (30min)Zdarma

  RTG Snímky (Nutné pre vstupnú prehliadku)80€

  Lokálna anestéza (1 injekcia)20€

  Fotokompozitná výplň zubaOd 110€

  Rekonštrukcia zubaOd 170€

  Liečivá podložka na záchranu zubnej drene30€

Dentálna hygiena a bielenie

  Dentálna hygiena vstupná s pomôckami a inštruktážou80€

  Dentálna hygiena dočistenie60€

  Dentálna hygiena recall s pomôckami a inštruktážou80€

  Parodontologická liečba120€

  Bielenie zubov domáce (individuálne dlahy sú v cene)350€

  Bielenie zubov ordinačné350€

  Fluoridácia / neinvazívne ošetrenie citlivého zubu50€

Stomatochirurgické výkony

  Extrakcia jednokoreňového zuba alebo koreňa80€

  Extrakcia viackoreňového zuba alebo koreňov100€

  Extrakcia zuba komplikovaná/so separáciou koreňov120€

  Chirurgická extrakcia zuba alebo koreňa180€

  Intraorálna incízia dentogénneho abscesu100€

  Primárna plastika oroantrálnej komunikácie150€

  Sutúra rany (stehy)50€

  Resekcia koreňového hrotu zuba250€

  Dekapsulácia zuba80€

Pedostomatológia - ošetrenie mliečneho chrupu

  Ošetrenie detského pacienta (30min)60€

  Anestézia – lokálne znecitlivenie20€

  Preventívna prehliadka – dieťa do 18 rokov40€

  Intraorálny RTG snímok10€

  Dentálna hygiena detská s pomôckami a inštruktážou50€

  Preventívna výplň50€

  Výplň mliečneho zuba – biela alebo farebná60€ - 90€

  Vytiahnutie mliečneho zuba40€ - 80€

  Endodontické ošetrenie mliečneho zuba90€

  Pečatenie – za jeden zub40€

Endodontické ošetrenie

  Paliatívne endodontické ošetrenie zuba150€

  Mikroskopické endodontické ošetrenie zubaOd 270€

  Mikroskopické reendodontické ošetrenie zubaOd 320€

  Aplikácia biokompatibilného MTA cementu80€

  Sklovláknový čap/príprava zubu na korunku100€

  Vnútorné bielenie zuba120€

Konzervačné ošetrenie

  Lokálna anestézia20€

  Intraorálny RTG snímok10€

  Bite – wing RTG snímky60€

  Fotokompozitná výplň zuba110€

  Fotokompozitná výplň zuba komplikovaná140€

  Fotokompozitná rekonštrukcia zuba170€

  Fotokompozitná rekonštrukcia zuba komplikovaná200€

  Liečivá podložka na záchranu zubnej drene30€

Protetické ošetrenie - kompletný cenník nájdete dole

  CEREC keramická korunka (90min)400€

  Celokeramická CAD-CAM korunka e.max/zirkon high esthetics (60min)450€

  Celokeramická laboratórne individualizovaná korunkaod 500€

  Protetická práca väčšieho rozsahuDohodou

  Dlahy proti škrípaniu zubami- bruxismu/clenchingu250€

  Celková snímateľná protézaod 700€

  Čiastočná snímateľná protézaod 750€

  Medzerník300€

  Rebazácia protézy150€

  Dlahovanie zubov300€

Pohotovostné výkony od 80 do 180 €

  Akútne vyšetrenie pacienta (30min)80€

  Akútne ošetrenie so zachovaním zuba (45-60min)180€

  Akútne vytiahnutie zuba podľa náročnostiOd 80€

  Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti80€

  Intraorálna incízia dentogénneho abscesu100€

*Nemáme zmluvy so zdravotnými poisťovňami

 

Pozrite si celý CENNÍK ZUBÁRSKYCH VÝKONOV.